Стандартен софтуер

Специализиран софтуер

Постоянна връзка 24x7

При проблеми в процеса на работа с нашия софтуер или при открити пропуски в документацията на нашите продукти, моля, влезте във връзка с нас.

Можете да изтеглете демо-версия на продукта EasyStore от тук.

EasyStore е система за управление на производствени и търговски предприятия. Изградена е с мисъл за лесно и бързо настройване към специфични изисквания на клиентите.

Стандартни възможности

 • Управление на дейностите в складово стопанство – приход и разход на артикули по складове, изписване по складове и обекти
 • Продажби, издаване на фактури
 • Изграждане на вериги от свързани документи при продажби – поръчка от клиент, резервиране на заявените количества, създаване на оферта, създаване на проформа-фактура, последваща продажба
 • Изграждане на вериги от свързани документи при доставки – формиране на заявка за доставка с автоматизирана обработка на наличности, минимални и количества за поръчка, продажба
 • Статистики на продажбите – по клиенти и по продукти в табличен HTML формат или в графичен вид
 • Всички основни операции се извършват с помощта на wizard, който се грижи за коректното въвеждане на информацията за всяка стъпка от операцията.
 • Интерфейс, ориентиран към цялостна визуализация на извършените операции и генерираните документи

Разширени възможности

 • Производство, базирано на рецепти
 • Проследяване на артикули по серийни и партидни номера
 • Експорт на табличните справки в Excel; документи, генерирани в HTML формат, със възможност за запис във файл и последващо изпращане по eMail
 • Складови места
 • Консигнация при продажбите - преоценка на задълженията при промяна на цените
 • Гъвкава система за йерархично организиране на продуктовата структура
 • Справки за групи артикули
 • Счетоводни справки с цени на изписване
 • Печат на гаранционни карти