Стандартен софтуер

Специализиран софтуер

Постоянна връзка 24x7

При проблеми в процеса на работа с нашия софтуер или при открити пропуски в документацията на нашите продукти, моля, влезте във връзка с нас.

Можете да изтеглете демо-версия на продукта EasyStore от тук.

Софтуер за печатници

Интегрирана система, предназначена за управление на производствения процес в печатница. Внедрена в офсетови печатници, включително в печатницата на БНБ.

Основни възможности

  • Параметризиране на печатни машини и машини за довършителни и подготвителни дейности
  • Формиране на екипи за работа на машини
  • Създаване и обработка на технически поръчки, с детайлно описание на процесите
  • Калкулации, базирани на техническите поръчки – изчислен прогнозен разход на хартия и мастила, материали за подготвителни и довършителни операции, стойност на машинен и човешки труд
  • Изготвяне на оферти, базирани на калкулации
  • Проследяване в реално време на производството, посредством баркод четци на всеки етап от процеса
  • Обобщени и подробни справки за реално работно време на машини и персонал
  • Сравнителни анализи за прогнозни и реални разходи за труд и машинно време