Стандартен софтуер

Специализиран софтуер

Постоянна връзка 24x7

При проблеми в процеса на работа с нашия софтуер или при открити пропуски в документацията на нашите продукти, моля, влезте във връзка с нас.

Можете да изтеглете демо-версия на продукта EasyStore от тук.

Медицински софтуер

Специфична разработка за спешно медицинско отделение, касаеща следните аспекти от дейността:

  • Прием на пациенти
  • Снемане на анамнеза
  • Болничен процес – извършени манипулация, резултати от изследвания, прием на медикаменти
  • Подготовка на изходящи документи – епикризи, протоколи

Специфична разработка за диспансер, касаеща следните аспекти от дейността:

  • Пациенти
  • Диспансерно наблюдение
  • Изготвяне на удостоверения