Стандартен софтуер

Специализиран софтуер

Постоянна връзка 24x7

При проблеми в процеса на работа с нашия софтуер или при открити пропуски в документацията на нашите продукти, моля, влезте във връзка с нас.

Можете да изтеглете демо-версия на продукта EasyStore от тук.

Учебен софтуер

Софтуер за училища

Информационна система за училища с предмет на дейност - чуждоезиково обучение. Обхваща целия учебен и административен процес.

  • Записване на курсисти, включително и през изградената за целта интернет страница
  • Тестване и разпределяне в групи,
  • Обработка на платежната информация
  • Формиране на графици на групите и на преподавателите
  • Отпечатване на разнообразни месечни, седмични и дневни календари с ангажименти и графици
  • Отразяване на текущи събития в групите – отсъствия, оценки от тестове, коментари
  • Формиране на крайни резултати и печат на сертификати и дипломи


Софтуер за тестове

Система за създаване и провеждане на тестове. С цел защита на информацията, данните за теста се записват в собствен, кодиран формат, който може да се прочете единствено от тестващата и администриращата програма. Може да се използва като помощно средство в най-различни сфери на обучението - чуждоезиково, по маркетинг и мениджмънт, програмиране. Системата се състои от два модула.

  • Административен – служи за създаване на тестове. Поддържат се всички стандартни видове тестове – избор от няколко възможности, Да/Не отговори, попълване на празни полета.
  • Тест– служи за попълването на зададен/избран тест, с ограничение на време на отговорите. Запазва информацията за получените резултати и я предава на административния модул за обработка.